Friday, 30/07/2021 - 01:59|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Căn cứ Công văn số 1706/UBND-KGVX ngày 08/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn hệ thống thông tin.
Ngày ban hành:
22/08/2016
Ngày hiệu lực:
22/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc bố trí phòng họp nối mạng dự Hội nghị tổng kết năm học 2015 -2016
Ngày ban hành:
11/08/2016
Ngày hiệu lực:
11/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 977/SGD&ĐT-CNTT V/v bố trí phòng họp nối mạng
Ngày ban hành:
03/08/2016
Ngày hiệu lực:
03/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực